Shotshells - Hunting Range Chart

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
12 GAUGE HUNTING - LEAD SHOT
HP 32 12 70 mm - 2¾" 32 gram - 1 1/8 oz 1325 fps PLASTIC 3% 3 - 4 - 5 - 6
HP 36 12 70 mm - 2¾" 36 gram - 1 1/4 oz 1325 fps PLASTIC 3% 2 - 3 - 4 - 5 - 6
HP 40 12 70 mm - 2¾" 40 gram - 1 3/8 oz 1300 fps PLASTIC 3% 2 - 3 - 4 - 5 - 6
SEMI MAGNUM 12 70 mm - 2¾" 42 gram - 1 31/64 oz 1280 fps PLASTIC 3% 6
MAGNUM 12 76 mm - 3" 52 gram - 1 7/8 oz 1165 fps PLASTIC 3% 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
MAGNUM BUCKSHOT 12 76 mm - 3" 52 gram - 1 7/8 oz 1165 fps PLASTIC 3% 2/0 4.05 mm - 4/0 4.5 mm
ULTRA MAGNUM 12 89 mm - 3½" 63 gram - 2 7/32 oz 1165 fps PLASTIC 3% 0 - 2 - 4 - 5
PL 32 12 65 mm - 2½" 32 gram - 1 2/8 oz 1265 fps FIBRE   3% 6
ECO 30 FIBRE WAD 12 70 mm - 2½" 30 gram - 1 1/16 oz 1320 fps FIBRE 3% 5 - 6
ECO 32 FIBRE WAD 12 70 mm - 2½" 32 gram - 1 2/8 oz 1320 fps FIBRE 3% 5 - 6

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
12 GAUGE HUNTNG - BUCKSHOT & SLUGS       
BRENNEKE SLUG 31 12 70 mm - 2¾"  31 gram - 1 3/32 oz  1395 fps PLASTIC  - Slug
NOVA SLUG 12 70 mm - 2¾" 32 gram - 1 1/8 oz 1410 fps PLASTIC  - Slug
AERO SLUG 12 70 mm - 2¾" 28 gram - 1 oz 1560 fps PLASTIC  - Slug
HV 4 27 BALL BUCKSHOT 12 70 mm - 2¾" 37 gram - 1 5/16 oz 1325 fps PLASTIC  - 7/0 Buckshot
HV 00 9 BALL BUCKSHOT 12 70 mm - 2¾" 33 gram - 1 5/32 oz 1325 fps PLASTIC  - 11/0 00 Buckshot

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
16 GAUGE HUNTING - LEAD SHOT
GFL 16  16 70 mm - 2¾" 28 gram - 1 oz 1295 fps PLASTIC 3%      4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

 

TypeGaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
20 GAUGE HUNTING - LEAD SHOT
GFL 20 20 70 mm - 2 3/4" 28 gram - 1 oz 1250 fps PLASTIC 3% 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
GFL FIBRE WAD 20 70 mm - 2 3/4" 28 gram - 1 oz 1250 fps FIBRE 3% 5 - 6 - 7
20 HP 20 70 mm - 2 3/4" 30 gram - 1 1/16 oz 1345 fps PLASTIC 3% 2 - 3 - 4 - 5
20 SEMI MAGNUM 20 70 mm - 2 3/4" 32 gram - 1 1/8 oz 1280 fps PLASTIC 3% 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
20 MAGNUM 20 76 mm - 3" 35.5 gram - 1 1/4 oz 1265 fps PLASTIC 3% 2 - 4 - 5 - 6

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
20 GAUGE HUNTING - BUCKSHOT & SLUGS       
20 BRENNEKE SLUG 20 70 mm - 2 3/4" 24 gram - 7/8 oz 1360 fps PLASTIC - Slug
20 SLUG 20 70 mm - 2 3/4" 26 gram - 7/8 oz 1380 fps PLASTIC - Slug

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
28 GAUGE HUNTING - LEAD SHOT
GFL 28 28 65 mm - 2 1/2" 17 gram - 3/5 oz 1245 fps PLASTIC 3% 4-5-6-7-8
28 HP 28 70 mm - 2 3/4"  24 gram - 7/8 oz 1230 fps  PLASTIC 3% 5 - 6 

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
.410 - 36 GAUGE HUNTING - LEAD SHOT     
410 GFL 2" 36 50 mm - 2" 9 gram - 5/16 oz 1230 fps PLASTIC 3% 4-5-6-7-9
410 GFL 2 1/2" 36 65 mm - 2 1/2" 11 gram - 3/8 oz 1230 fps PLASTIC 3% 5-6-7-9
410 MAGNUM 3"
36 76 mm - 3" 19 gram - 2/3 oz 1215 fps PLASTIC 3% 4-6-7.5-9

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
.410 - 36 GAUGE HUNTING - BUCKSHOT & SLUGS    
410 SLUG 2 1/2" 36 .410  63.5 mm - 2 1/2"   8 gram - 5/16 oz 1230 fps PLASTIC  - Slug
410 BUCKSHOT 3" 36 .410 76 mm - 3" 18 gram - 2/3 oz   1215 fps PLASTIC  - 10/0 - 8 mm

 

Type GaugeLengthWeightVelocityWadAntimonyShot Size
12 GAUGE HUNTING - STEEL SHOT
STEEL SHOT 34 12 70 mm - 2 3/4"  34 gram - 1 1/4 oz 1480 fps PLASTIC  -  0-2-3-4
STEEL SHOT 32 12 76 mm - 3" 32 gram - 1/8 oz 1530 fps PLASTIC  - 0-2-3-4
STEEL SHOT 36  12  76 mm - 3" 36 gram - 1 1/4 oz 1460 fps   PLASTIC   - 0-2-3-4